Oefeningen

Voor het behandelen van angstklachten, stressklachten en burn-outklachten gebruik ik een protocol: ACCESS. Dit staat voor Analyse, Conditie, Cognitie, Emotie, Sociaal in balans en Spiritueel (zingeving). Volgens deze opbouw kun je ook zelf aan de slag met herstel. De indeling van ACCESS sluit aan bij de vijf gebieden voor herstel die in mijn nieuwe boek Uit je angst, in je kracht aan bod komen: Fysiek herstel (conditie), Mentaal (cognitie), Emotioneel (emotie), Sociaal (sociaal) en Zin geven (spiritueel).

Exercises

Analyse

Voor alle oefeningen geldt dat je eerst onderzoekt wat er aan de hand is. Je inventariseert wat je hindert, in welke situaties je dat ervaart, en hoe de klachten zich voordoen. Hiervoor bestaan verschillende oefeningen, afhankelijk van het soort klachten. In deze categorie vallen ook de meer algemene oefeningen om stress en burn-out te voorkomen en aan te pakken.

Cognitie

Sommige emotionele problemen kun je aanpakken door er rationeel mee om te gaan, of door je probleemoplossend vermogen te verhogen. Je kunt er ook voor kiezen je problemen eens vanuit een onverwachte invalshoek te bekijken.

Emotie

Op verschillende manieren kun je je emoties meer onder controle krijgen. Dat kan door het richten van je aandacht, zoals bij mindfulness of door visualisatie, maar ook door direct in te spelen op je autonome zenuwstelsel, zoals door (zelf)hypnose, HAT (Heart Assisted Therapy) of EMDR. En er zijn meer manieren om aan je emotionele stabiliteit te werken.

Sociaal

Net zoals je niet teveel heen en weer geslingerd wil worden tussen gevoelens, zo is het ook niet prettig als je relaties met anderen voor conflicten met jezelf of anderen zorgen.

Spiritueel

Soms zie je de zin niet meer in van wat je aan het doen bent. Dan is het goed op de doelen en waarden in je leven.