Doelen

Bewust worden van werk en leven

Je kunt doelen ontwerpen door je af te vragen wat werk voor je betekent en wat je leven betekent. Schrijf je gedachten hierover op in ongeveer een half uur. Denk niet te lang na, schrijf op wat je invalt.

Visie op werk

 • Waarom werk je?
 • Wat is het doel?
 • Wat betekent werk voor je?
 • Wat zegt je werk over je relatie met anderen, met de maatschappij??
 • Wat versta je onder goed en waardevol werk?
 • Wat heeft geld ermee te maken?
 • Wat hebben ervaring, groei en voldoening ermee te maken?

Zie het beantwoorden van deze vragen niet als het maken van een taakbeschrijving of het schrijven van een vacaturetekst. Het gaat niet om wat voor werk je wilt doen, maar waarom je werkt.

Visie op je leven

Welke waarden en richtingen bepalen wat je onder het leven verstaat. Wat gaat je aan het hart, wat bezielt je? Neem ook voor deze oefening een half uur en schrijf je gedachten op.

 • Waartoe zijn we op aarde?
 • Wat is de betekenis of het doel van het leven?
 • Wat is de relatie tussen het individu en anderen?
 • Hoe past dit binnen de context van familie, land en de rest van de wereld?
 • Wat is goed en wat is kwaad?
 • Ervaar je een hogere macht, God of iets anders overstijgends en zo ja, hoe beïnvloedt dat je leven?
 • Wat is de rol van vreugde, verdriet, rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid, liefde, vrede en ambitie in je leven?

De vragen zijn bedoeld om je aan het denken te zetten, het gaat niet om een religieus of politiek debat. Doe iets met de vragen die wat bij je oproepen en bedenk gerust eigen vragen. Wat ontdek je over jezelf?

Afstemming van je werkvisie en levensvisie

Lees nog eens over wat je hebt opgeschreven en vraag je het volgende af over de relatie tussen werk en leven:

 • Waarin vullen de visies op leven en werk elkaar aan?
 • Waar staan ze haaks op elkaar?
 • Is de ene de drijfveer voor de andere? Hoe?

(De vragen zijn gebaseerd op: Designing your life, Burnett & Evans, 2016)