Copingstijl

Copingstijl

Geef op een schaal van 1 - 7 aan in hoeverre de beschreven reactie op jou van toepassing is.
Als je alles hebt ingevuld, zie je aan het eind hoe je scoort op de 7 verschillende copingstijlen die worden onderscheiden. De hoogste score staat voor jouw favoriete dopingstijl

ALS IETS MIJ TEGENZIT ...

De verschillende copingstijlen vormen het uitgangspunt van de UCL, de Utrechtse Coping

Lijst. In onderzoek wordt vaak een onderscheid gemaakt in twee copingstijlen: actief en

passief. In onderzoek naar de samenhang tussen copingstijlen en burn-out is gevonden dat

mensen die meerdere copingstijlen gebruiken wellicht minder risico lopen op burn-out. De

conclusie is voorzichtig, want in het onderzoek draait het om samenhangen en niet om

oorzaak-gevolg. Hieronder een uitleg van de verschillende stijlen.